c ПСН::ПУЕТ

кафедра педагогіки та суспільних наук

Освітньо-професійні програми спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки"

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

          

Навчально-методичне забезпечення

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Етика спілкування і комунікативні практики

Історія та культура України

Основи гендерної рівності

Теорія аргументації

Філософія кіно і культура видовища

Психологія торгівлі та культура спілкування

Психологічний тренінг соціального інтелекту

Тренінг навичок педагогічного спілкування

Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи

Педагогічний і діловий етикет

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

          

Архів