кафедра педагогіки та суспільних наук

          

Результати опитування стейкґолдерів спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" освітніх програм «Педагогіка вищої школи» та «Освітня робототехніка»

Результати моніторингу рівня задоволеності ЗВО спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" якістю освіти за освітніми програмами «Педагогіка вищої школи» та «Освітня робототехніка» у 2-му семестрі 2022-23 н.р.

Переглянути

          

Результати опитування стейкґолдерів спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" освітніх програм «Педагогіка вищої школи» та «Освітня робототехніка»

Результати опитування випускників минулих років щодо якості освітньої програми «Педагогіка вищої школи»

Переглянути

Результати опитування потенційних роботодавців щодо якості освітньої діяльності та відповідності підготовки здобувачів освітньої програми "Педагогіка вищої школи" до потреб ринку праці

Переглянути

          

МОНІТОРИНГ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНІМИ ПОСЛУГАМИ

З 10 по 17 листопада 2022 року  тривало опитування магістрів денної та заочної форм навчання освітньої програми «Педагогіка вищої школи» щодо рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітніми послугами у І-у семестрі 2022 - 2023 н. р. Результати опитування засвідчили, що в цілому здобувачі вищої освіти за освітньої-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки задоволені рівнем та переліком освітніх послуг, які їм надаються. звітом можна ознайомитися

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ
1 семестр 2022-23 н. р.
ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шановні здобувачі освіти! Ми вивчаємо думку здобувачів вищої освіти щодо удосконалення освітнього процесу в ПУЕТ та покращення якості освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Анкета є анонімною. Ваші відповіді в узагальненому виді будуть використані для удосконалення системи якості освіти в ПУЕТ.

          

ОцінюванняякостівикладаннянавчальнихдисциплінОП "Педагогікавищоїшколи" (2 семестр, 2021/2022н.р.)

Переглянути результати

          

Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін ОП "Освітня робототехніка" (1 семестр, 2021/2022 н.р.)

Переглянути результати

          

Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін ОП "Педагогіка вищої школи" (1 семестр, 2021/2022 н.р.)

Переглянути результати

          

Результати опитування стейкхолдерів

Кафедра педагогіки та суспільних наук провела в другому семестрі 2020/2021 н.р. опитування серед магістрантів денної та заочної форми навчання щодо оцінювання якості викладання навчальних дисциплін ОП "Педагогіка вищої школи". Відтак, презентуємо результати анкетування магістрантів «Оцінювання якості викладання навчальних дисциплін ОП "Педагогіка вищої школи" (2 семестр, 2020/2021 н.р.)».

Переглянути результати файл 1, файл 2

          

Результати опитування стейкхолдерів

Переглянути файл 1, файл 2

Опитування стейкґолдерів щодо освітньої програми "Педагогіка вищої школи" (ПУЕТ)

          

Кафедра педагогіки та суспільних наук упродовж 1 семестру (2020 р.) провела серед магістрантів денної та заочної форми навчання серію анкетувань. Відтак, презентуємо результати анкетування випускників освітньої програми «Педагогіка вищої школи» (2020 р.), результати анкетування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою "Педагогіка вищої школи" у ПУЕТ (1 курс, ПВШ м11 2020 р.), а також результати анкетування «Удосконалюємо зміст навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» разом!» (1 курс ПВШ м11, ФІЛ м11, 2020 р.).

Переглянути

Переглянути

Переглянути

          

Увага!
Долучайтеся до обговорення
освітньої програми спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки"

Освітньо-професійна програма (другий (магістерській) рівень вищої освіти – магістр)

Онлайн опитування стейкґолдерів щодо якості підготовки магістрів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» (2020-2021 н.р.)

Анкетування студентів щодо покращення якості підготовки за освітньою програмою "Педагогіка вищої школи" у ПУЕТ
https://docs.google.com/forms/d/1aDZPPOQwMW9BNYOi39BcO6bWj92Di1Pe-e0S-FmYn0U/edit

 

Анкетування випускників освітньої програми «Педагогіка вищої школи»
https://docs.google.com/forms/d/1zP5CFb9UKYgEwVkdS5zadVTrM2b_RK3Qz9XTJEQb-jU/edit

 

Анкетування викладчів щодо якості освітньої програми «Педагогіка вищої школи»
https://docs.google.com/forms/d/1jdT7R_Obs1pC1mr46BviS05g2Rjno0SaHku9prElS3U/edit