Склад кафедри

Петренко Ірина Миколаївна 

Науковий ступінь, вчене звання 
доктор історичних наук, професор, лауреат премії імені Самійла Величка, лауреат премії Президента України для молодих вчених, член Української асоціації дослідників жіночої історії, член Харківського історико-філологічного товариства

Завідувач кафедри 

Сфера наукових інтересів
Сфера наукових інтересів – соціальна історія, історичне краєзнавство, історія повсякденності, історія освіти в Україні, історія Православної Церкви, біографістика.  

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ClNOPD8AAAAJ&hl=ru%2089%2019%2018%202%202%200

Детальніше...

Сарапин Віта Василівна

Науковий ступінь, вчене звання
Кандидат філологічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри

Сфера наукових інтересів
Стильовий синкретизм української літератури другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., образний світ української поезії 20-30-х років ХХ ст., стильові особливості української культури епохи Бароко, актуальні проблеми краєзнавства.

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=gB8UXlsAAAAJ&hl=ru

Детальніше...

Нічуговська Лілія Іванівна
доктор педагогічних наук, професор
Працює в ПУЕТ з 1979 р.
Має більше 70 наукових видань

Верезомська Світлана Жоржівна
кандидат історичних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 2000 р.

Має у своєму доробку 36 наукових та методичних праць.

Сфера наукових інтересів: соціологія, пам’яткознавство, історія української культури

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=rBkHHk0AAAAJ&hl=ru&cstart=20&pagesize=20

Лебедик Леся Вікторівна

Науковий ступінь
кандидат педагогічних наук

Сфера наукових інтересів
педагогічна підготовка магістрів у вищих економічних навчальних закладах, теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури.

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=4EJdrAoAAAAJ&view_op=list_works

Детальніше...

Тодорова Ірина Степанівна 
кандидат психологічних наук, доцент

Наукова проблема: "Психологічні фактори  професійної підготовки студентів у ВЗО"

Має 70 наукових і методичних видань

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=H_kP5vwAAAAJ&hl=ru

Шара Світлана Олексіївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Має у своєму доробку 26 опублікованих наукових праць, з них 10 одноосібних статей у наукових фахових виданнях, 16 публікацій у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Сфера наукових інтересів професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів вищого навчального закладу непедагогічного профілю.

Контактна інформація для студентів: e-mail - sweta-shara@yandex.ru

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=M9uNjpIAAAAJ&hl=ru

Детальніше...

Усанов Ігор Вікторович

Науковий ступінь, вчене звання
Кандидат філософських наук, доцент.

Сфера наукових інтересів
неоплатинізм, екзистенціалізм, антропологія, російська філософія Срібної доби, французький постмодернізм

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HoUU3YgAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Детальніше...

Мовчан Михайло Миколайович

Науковий ступінь, вчене звання
Кандидат філософських наук, доцент

Загальна кількість публікацій, нагород, премій тощо
Автор 1 монографії, 120 наукових і науково-методичних статей з філософії, психології, релігієзнавства, історії та теорії української і світової культури, історичного краєзнавства.

Сфера наукових інтересів
Філософська антропологія, екзистенціальна філософія і психологія, історія філософії, вікова і загальна психологія, психоаналітична антропологія.

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=P01JtfAAAAAJ&hl=ru

Детальніше...

Карманенко Василь Васильович 

Посада:
асистент

Загальна кількість публікацій, нагород, премій тощо:
7 наукових та навчально-методичних праць

Сфера наукових інтересів:
«Лідерство» як навчальна, педагогічна, соціально-економічна та політична категорія

Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=c4yhMUUAAAAJ&hl=ru

Детальніше...

Кузнецова Наталія Олександрівна 
старший лаборант