Склад кафедри

Петренко Ірина Миколаївна 

Науковий ступінь, вчене звання 
доктор історичних наук, професор, лауреат премії імені Самійла Величка, лауреат премії Президента України для молодих вчених, член Української асоціації дослідників жіночої історії, член Харківського історико-філологічного товариства

Завідувач кафедри 

Сфера наукових інтересів
Сфера наукових інтересів – соціальна історія, історичне краєзнавство, історія повсякденності, історія освіти в Україні, історія Православної Церкви, біографістика.  

Науковий профіль:

Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ClNOPD8AAAAJ

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0002-2994-3833

ResearcherID:

B-5310-2019

Scopus ID:

57203766979

Детальніше...

Нестуля Світлана Іванівна

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри,
директор навчально - наукового інституту лідерства ПУЕТ, гарант освітньо-професійної програми "Педагогіка вищої школи"

Пріоритетні наукові інтереси: лідерство як одна з найважливіших проблем розвитку сучасного суспільства.

Загальна кількість наукових і науково-методичних праць: понад 97, у тому числі 10 монографій.

Викладає унікальний авторський курс «Основи лідерства», який відіграє важливу роль у професійному становленні майбутніх фахівців.

Здійснює керівництво студентським науковим клубом «Лідер». http://puet.edu.ua/uk/studentskiy-klub-lider

Співавторка багатотомного навчального посібника «Основи лідерства».

Систематично проводить тематичні тренінги та майстер-класи для різних категорій осіб, зацікавлених у особистісному рості та самовдосконаленні, а також студентів і викладачів університету.

Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних і науково-методичних конференціях, наукових семінарах, засіданнях круглих столів. Залучає талановитих студентів до науково-дослідної роботи, дає їм можливість реалізувати свої інтелектуальні здібності, розкрити творчий потенціал.

Електронна пошта: snestulya@gmail.com

Науковий профіль:

Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M97g2iYAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:

http://orcid.org/0000-0003-0599-6647

Scopus Author:

ID: 57210743256

Тодорова Ірина Степанівна 
кандидат психологічних наук, доцент, заступник завідувачки кафедри

Наукова проблема: "Психологічні фактори  професійної підготовки студентів у ВЗО"

Має 70 наукових і методичних видань

Науковий профіль:

Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=H_kP5vwAAAAJ

ORCID ID:

http://orcid.org/0000-0001-5137-2929

ResearcherID:

F-7965-2017

Кононец Наталія Василівна

Науковий ступінь
доктор педагогічних наук

Науковий профіль:

Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PnARBAgAAAAJ

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0002-4384-1198

ResearcherID:

AAG-6617-2019 https://publons.com/researcher/3269834/kononets-natalia/

Scopus ID:

56641725900

Персональний сайт Н. Кононец
https://rbl3.webnode.com.ua/

Сфера наукових інтересів
У центрі наукових інтересів – проблеми розробки електронних засобів навчання, методики викладання дисциплін педагогічного й комп’ютерного циклів, дидактичних засад ресурсно-орієнтованого навчання у вищій школі, формування лідерської компетентності студентів в освітньому середовищі університету. Кононец Н. В. є авторкою концепції ресурсно-орієнтованого навчання у вищій школі, координаторкою дослідницьких освітніх проєктів "Ресурсно-орієнтоване навчання дисциплін комп’ютерного циклу", "Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі", які упроваджуються з метою поширення педагогічних інновацій, сучасних цифрових технологій в освіті, розвитку інформаційно-освітніх середовищ навчальних закладів України для підвищення ефективності процесу навчання, зокрема, дисциплін педагогічного й комп’ютерного циклів; оптимізації самостійної роботи студентів, орієнтації на освіту упродовж усього життя; формування у студентів самостійної пізнавальної діяльності, комп’ютерної грамотності, медіаграмотності, інформаційної компетентності та інформаційної культури людини і суспільства у цілому.
Кононец Н.В. є ініціатором та організатором проведення щорічних інтернет-конференцій «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка» (2016-2020 р.), членом програмного комітету та укладачем електронних збірників матеріалів конференцій.

Детальніше...

Верезомська Світлана Жоржівна
кандидат історичних наук, доцент

Працює в ПУЕТ з 2000 р.

Має у своєму доробку 36 наукових та методичних праць.

Сфера наукових інтересів: 
Соціологія, пам’яткознавство, історія української культури

Науковий профіль:

Google Академія:

https://cutt.ly/xkSvLNI

ORCID ID:

https://prcid.org/0000-0001-8834-3494

Шара Світлана Олексіївна
кандидат педагогічних наук, доцент

Має більше 40 наукових і методичних видань.

тел.: 0501778478,  0688580309

e-mail:sv.shara.puet@gmail.com

Сфера наукових інтересів професійно-педагогічна адаптація молодих викладачів закладів вищої освіти непедагогічного профілю.

Науковий профіль:

Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=M9uNjpIAAAAJ&hl=ru

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-4309-5794

Детальніше...

Сарапин Віта Василівна

Науковий ступінь, вчене звання
Кандидат філологічних наук, доцент

Сфера наукових інтересів
Стильовий синкретизм української літератури другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., образний світ української поезії 20-30-х років ХХ ст., стильові особливості української культури епохи Бароко, актуальні проблеми краєзнавства.

Науковий профіль:

Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=gB8UXlsAAAAJ&hl=ru

ORCID ID:

https://prcid.org/0000-0002-1500-3912

Детальніше...

Усанов Ігор Вікторович

Науковий ступінь, вчене звання
Кандидат філософських наук, доцент.

Сфера наукових інтересів
неоплатинізм, екзистенціалізм, антропологія, російська філософія Срібної доби, французький постмодернізм

Науковий профіль:

Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=HoUU3YgAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0002-5665-9459

Детальніше...

Пивоварська Ксенія Сергіївна

Науковий ступінь, вчене звання
Старший викладач, кандидат філософських наук

Сфера наукових інтересів
Віртуалістика, соціальна філософія.

Має досвід роботи у сфері проектного менеджменту, співпрацювала із Міжнародною організацією з міграції. Тренерка, учасниця проектів Київської школи економіки, Британської ради.

Науковий профіль:

Google Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=aFJ_HUsAAAAJ&hl=uk

ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0003-1831-2929

Scopus (Publons):

https://www.scopus.com/home.uri
https://publons.com/researcher/4253203/kseniia-pyvovarska/

Тетко Тетяна Іванівна
старший лаборант

Здійснює підготовку кафедральної і навчально-методичної документації, координує навчальний процес кафедри.

Працювала на посаді методиста Міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів споживчої кооперації.

Має досвід роботи з організації та проведення науково-практичних семінарів, тематичних засідань круглих столів.

Електронна пошта: tetkotatiana@gmail.com