Освітньо-професійні програми спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки"

Освітньо-професійна програма «Педагогіка вищої школи» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»

          

Навчально-методичне забезпечення

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Етика спілкування і комунікативні практики

Історія торгівлі

Історія торгівлі та підприємництва в Україні

Історія та культура України

Історія українського державотворення

Основи гендерної рівності

Практична психологія в готельно-ресторанному бізнесі

Практична психологія

Соціологія з основами прикладних досліджень

Теорія аргументації

Філософія

Філософія кіно і культура видовища

Ділова українська мова

Риторика

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Психологія торгівлі та культура спілкування

Психологічний тренінг соціального інтелекту

Тренінг навичок педагогічного спілкування

Тайм-менеджмент у професійній діяльності викладача вищої школи

Педагогічний і діловий етикет

          

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Академічне письмо

Дидактичні системи у вищій школі

Інноваційні технології у вищій школі

Історія українського державотворення

Методика викладання у вищій школі

Методологія та логіка наукових досліджень

Організація виховної роботи у закладі вищої освіти

Педагогіка вищої школи

Педагогічна майстерність викладача вищої школи

Педагогічна та професійна психологія

Педагогічний контроль в системі освіти

Планування й організація навчального процесу у вищій школі

Проектування професійної підготовки та діяльності фахівця

Управління закладом вищої освіти

Цифровізація освітнього процесу у вищій школі

Професійна етика у сфері публічних закупівель

Системний підхід у вищій школі

          

Архів